Werkwijze

Wanneer de ergotherapeut de cliënt voor de eerste keer ziet, vindt er een intakegesprek plaats met de cliënt om te inventariseren waar een cliënt tegenaan loopt in het dagelijkse leven.

Om een goed en compleet beeld te krijgen van de ervaren handelingsprobleem zal er een huisbezoek plaatsvinden zodat de cliënt kan laten zien welk activiteit moeizaam gaat. In de eigen situatie komen de meeste handelingsproblemen voor. Houd hier in dit geval rekening mee! Het kan zo zijn dat de ergotherapeut gelijk een behandeling start, adviezen geeft of instructie laat zien over hoe je bijvoorbeeld een handelingen kan vergemakkelijken.