Scootmobiel- en elektrisch rolstoel training

Voor mensen met mobiliteitsbeperkingen zijn voorzieningen voor vervoer van essentieel belang. De gemeente stelt vervoersvoorzieningen beschikbaar voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Het aantal vervoersvoorzieningen stijgt elk jaar weer. Dit brengt een toenemende vraag naar voorlichting en training met zich mee. De training wordt op dit moment gegeven aan de hand van lijsten/checklists die gehanteerd worden binnen de praktijk en met eigen kennis en ervaring. De ergotherapeut beoordeelt de rijvaardigheden. Alles is bespreekbaar. Indien er sprake is van angst, visus problemen en beperkingen aan de armen/handen of benen dan beoordeelt de ergotherapeut of de training aangepast dient te worden en in welke mate. Dit gebeurd altijd in overleg met de cliënt.