Dementiezorg 

In Nederland hebben 270.000 mensen dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zullen in 2040 een half miljoen mensen lijden aan dementie. Uit onderzoek blijkt dat mensen met dementie baat hebben bij een ergotherapeutisch behandeling. Hun kwaliteit van leven en mentale gezondheid nemen toe. Dit is al meetbaar naar drie tot vier maanden na het starten van de behandeling. Opmerkelijk is ook dat niet alleen een positieve verandering kan worden gemeten bij de persoon met dementie zelf maar ook bij diens mantelzorger.

De mantelzorgers houden meer tijd over voor zichzelf met behulp van de adviezen van de ergotherapeut. Ze kunnen beter omgaan met hun dementerende partner of familielid. Toch niet alleen de mantelzorger wordt ontlast, de patiënt heeft na interventie door de ergotherapeut ook minder professionele zorg nodig.

Enkele voorbeelden van ergotherapie:

  • Het aanleren van strategieën om het handelen opnieuw mogelijk te maken.
  • Het aanpassen van de omgeving.
  • Het adviseren en begeleiden van de mantelzorger zodat deze leert goed afgestemde zorg te bieden zonder overbelast te worden.