Transfers

Mensen die moeite hebben met het lopen en staan kunnen problemen ondervinden tijdens transfer. Een transfer kan zijn het verplaatsen van stoel naar de rolstoel. Maar ook het opzitten of opstaan vanuit het bed kan soms lastig zijn. Dit is tevens een voorbeeld van een transfer. Voor een geslaagde transfer is er een goede techniek nodig. De ergotherapeut kan aan de client leren hoe hij een veilige transfer het beste kan uitvoeren. Tijdens het oefenen van een transfer is de samenwerking tussen cliënt en ergotherapeut essentieel. Verder is er voor een veilige transfer een goede afstemming met de ruimte en de gebruikte middelen noodzakelijk.

De ergotherapeut zal altijd rekening houden met de fysieke en mentale mogelijkheden van de cliënt. In sommige gevallen is het noodzakelijk om bij de transfer gebruik te maken van een transferhulpmiddel.

Enkele voorbeelden
Transfers van zit naar zit met en zonder hulp(middel). Transfers van stoel naar rolstoel, douchestoel bed, toilet enzovoort.
Transfers in en uit bed.
Zijwaarts en omhoog verplaatsen in bed.
Tot zit komen in bed en weer gaan liggen.
Tot zit komen op de rand van het bed en/of weer gaan liggen.

De  ergotherapeut geeft ook adviezen over hoe om te gaan met tilliften in de thuissituatie.