Adviezen na afloop van een ziekenhuisopname of revalidatiecentra

Direct na een ziekte of ongeval (in het ziekenhuis) is het moeilijk in te schatten hoe u de dagelijkse activiteiten uit kunt voeren. Het kan dat u uw arm niet goed kunt bewegen. Hierdoor is het moeilijk om bijvoorbeeld uzelf te wassen, uw jas aan te doen of te koken. De onzichtbare gevolgen van een ziekte of ongeval zijn vaak net zo groot, of zelfs groter, dan de zichtbare gevolgen. Voorbeelden van onzichtbare gevolgen zijn een veranderd karakter, moeite met onthouden, of sneller overprikkeld zijn. Merkt u bijvoorbeeld dat u moeite heeft met drukte, dan heeft dit grote gevolgen op uw dagelijks leven. De ergotherapeut zoekt samen met u naar mogelijkheden om uw dagelijkse activiteiten weer zelfstandig uit te kunnen voeren. Een ziekte heeft vaak gevolgen voor uw dagelijkse activiteiten. Deze gevolgen kunnen direct zichtbaar zijn. Soms zijn ze onzichtbaar en merkt u thuis pas welke gevolgen de ziekte voor u heeft.

Enkele voorbeelden

Het (opnieuw) lerenĀ  de activiteit uit te voeren in eigen omgeving (thuis). Vaak trainen van de activiteiten. Uitgaan van eigen gewoonte, in een bekende omgeving en met de benodigdheden die u altijd gebruikte. Als het niet meer lukt op de manier zoals u het gewend was, dan is het mogelijk om activiteiten op een andere manier te leren doen (bijvoorbeeld zittend koken i.p.v. staand)

  • het leren toepassen van leefregels (bijvoorbeeld bij reuma om de gewrichten optimaal te gebruiken en een balans te vinden tussen pijn en belastbaarheid)
  • het verkrijgen van adviezen over hulpmiddelen en voorzieningen en hulp bij de aanschaf
  • het leren uitvoeren van de activiteit met gebruik van hulpmiddelen
  • het adviseren van mantelzorgers (bijvoorbeeld over het uitvoeren van transfers, of op welke manier de partner activiteiten in huis kan blijven uitvoeren)