Zie hieronder enkele voorbeelden over wat de ergotherapeut voor u kan doen.

 • Het adviseren over een optimale en comfortabele zit en lighouding.
 • Het ondersteunen en versterken van de eigen regie en levenskwaliteit.
 • Belasting en belastbaarheid.
 • Het adviseren en verstreken van geschikte hulpmiddelen en woonvoorzieningen.
 • Steunkousen.
 • Scootmobiel- en elektrisch (rolstoel) training.
 • Ondersteuning bieden aan dementerenden en hun naasten.
 • Het voorkomen van valincidenten (Valpreventie).
 • Het aanleren van veilige transfers.( Bijvoorbeeld het veilig verplaatsen van het bed naar de rolstoel)
 • Het voorkomen van doorzit-ligplekken (Decubitus).
 • Het ondersteunen van kwetsbare groepen zoals het voorkomen van lichamelijke en geestelijke achteruitgang en eenzaamheid bij ouderen. Het geven van voorlichting aan  migranten, Westerse en niet Westerse Nederlanders.
 • Adviezen na afloop van een ziekenhuisopname of revalidatietraject. Hierbij kunt u denken aan de revalidatie na een CVA, amputaties, knie-of heupoperatie ect.
 • En nog veel meer