Welkom bij ergotherapie TotaalAnders

Ergotherapie richt zich op het oplossen van praktische problemen die mensen in hun dagelijkse leven ervaren bijvoorbeeld door ziekte, handicap of een beperking. De ergotherapeut kijkt samen met de cliënt naar mogelijkheden om (betekenisvolle) activiteiten (weer) zelfstandig te kunnen uitvoeren.

Wilt u weer de dingen doen die u altijd deed?
Ervaart u pijn of vermoeidheidsklachten?
Wilt u leren hoe om te gaan met cognitieve klachten (geheugen en aandacht)
Wilt u meer zit of lig comfort ervaren?
Heeft u advies nodig over een hulpmiddel of voorziening?
Wilt u uw partner beter ondersteunen bij het dagelijks handelen?
Heeft u een ergotherapeutisch rapport  nodig voor een nieuw of verlenging van een pgb of zorg in nature?

Het zijn slechts enkele voorbeelden waarbij u een beroep kunt doen op mij. U vindt mij onder andere in de gemeenten Schiedam en Rotterdam. Behandeling vindt plaats in één van de praktijken, bij u thuis of, als dat nodig is, op het werk.

Meer weten over ergotherapie? Neem dan contact met mij op. Ik help u graag verder.

Behandelingen

Behandelingen

Tijdens de ergotherapeutische behandelingen kunnen oefeningen worden uitgevoerd en/of adviezen worden gegeven. Elke behandeling heeft als einddoel om dagelijks handelen weer mogelijk te maken. Er wordt gekeken wat voor u nodig is om zo zelfstandig mogelijk uw activiteiten weer op te pakken.

Belasting-Belastbaarheid:
Overbelastingsklachten, ex-Covid of andere ziektes en aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat u snel vermoeid en/of overprikkeld bent. Dit kan voor beperking zorgen in uw dagelijkse activiteiten.
Als ergotherapeut kan ik met uw in een behandeling aandacht besteden aan de activiteiten die u op een dag doet en hoeveel energie dit voor u kost. Hoe herken je de grens en hoe leer je hiermee omgaan? Hoe plan je dagen opnieuw in en hoe kom je weer aan activiteiten toe? Samen met u kijk ik naar activiteiten die gedaan ‘moeten’ worden en welke u graag zelf wilt. We gaan opzoek naar de balans en de mogelijkheden om uw energie zo slim mogelijk in te zetten.
_________________________________________

Wat heeft u nodig?

Cognitief revalidatie therapeut

Cognitieve revalidatie:
Veel mensen hebben letsel opgelopen aan de hersenen. Ze hebben een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Dit kunnen problemen leveren op gebied van aandacht, geheugen, ziekte-inzicht, prikkelverwerking of planning & organisatie. Dit kan een enorme impact hebben op uw dagelijks leven.
Als ergotherapeut kan ik Cognitieve revalidatie aanbieden.

Ik richt mij op de volgende onderdelen:
– Informatie en uitleg geven over de werking van de hersenen, uw letsel en wat de relatie is tussen uw letsel en uw problemen in het dagelijks handelen.
– Het trainen van cognitieve vaardigheden die belangrijk zijn voor het functioneren om te kijken of dit verbeterd kan worden.
– Wanneer de cognitieve vaardigheden niet verbeterd kunnen worden kan ik u strategieën en trucjes aanleren om zo min mogelijk hinder te ervaren hiervan.
– Het aanleren om de strategieën en trucjes te gebruiken bij handelingen die voor u belangrijk zijn.

Wie zijn wij?

Janine Lachman

Ergotherapeut


Ik ben Janine Lachman. Sinds begin 2017 ben ik werkzaam als ergotherapeut. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de verpleeghuiszorg, verzorgingshuis en eerstelijns. Ik zet mij graag in voor de client.Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en lid van de vereniging Ergotherapie Nederland.

Gabriëlle Dijksman

Stagiaire


Ik ben Gabriëlle. Momenteel zit ik in mijn derde jaar van de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam en loop ik stage bij Ergotherapiepraktijk TotaalAnders. Hiervoor heb ik stage gelopen in een verzorg- en verpleeghuis. Graag wil ik mij ontwikkelen tot een echte ergotherapeut die haar cliënten op de juiste manier kan begeleiden, behandelen en/of kan adviseren.