Vergoeding

Vanuit de basisverzekering wordt er 10 uur per kalenderjaar vergoedt. In sommige gevallen kan het zo zijn dat het eigen risico van toepassing is. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar. Als u daarbij hulp nodig hebt kan u dit bij de ergotherapeut navragen.

Verwijzing

Via een verwijzing van de huisarts of specialist kan u terecht bij de ergotherapie. Indien u niet over een verwijzing beschikt is het mogelijk om via de ´Directe Toegang Ergotherapie regeling´ alsnog behandelingen vergoed te krijgen. Dit houdt in dat er een screening/ vragenlijst wordt afgenomen om te beoordelen of de ergotherapie behandeling kan worden gestart. De ergotherapeut stuurt een verslag van de DTE screening naar de huisarts, dit is onderdeel van de DTE regeling. Wanneer de cliënt dit niet wilt is het helaas niet mogelijk gebruik te maken van DTE. Voor verwijzers zoals de huisarts of specialisten klik hier Verwijzing voor ergotherapie