Enkele voorbeelden casussen over ergotherapie

Casus 1:
Mevrouw Jansen is 71 jaar en ze is bekend met dementie.
In een korte periode is zijn al drie keer achter elkaar in haar huis gevallen . De dochter van mevrouw heeft daarom de ergotherapeut gevraagd om langs te komen voor een gesprek. De dochter vindt de situatie in huis erg onveilig. De ergotherapeut inventariseert samen met mevrouw en haar dochter welke factoren in huis en de omgeving een verhoogd risico geven op valpartijen. De ergotherapeut geeft hun voorlichting over valpreventie en helpt hun om het huis van mevrouw veiliger te maken. Tijdens hun gesprek komt tevens naar voren dat mevrouw steeds vergeetachtiger word door de dementie en steeds meer moeite heeft om haar alledaagse activiteiten uit te voeren. De ergotherapeut geeft adviezen over hoe ze het handelen van mevrouw kunnen ondersteunen in verband met haar vergeetachtigheid. Tevens geeft de ergotherapeut adviezen over de valpreventie en aanpassingen binnen het huis om vallen te voorkomen.

Casus 2:
Jetty is 41 jaar en werk bij de visboer. Zij staat 4 dagen in de week in de winkel. Jetty heeft drie jonge kinderen thuis wonen en is getrouwd. Sinds kort is Jetty met fibromyalgie gediagnosticeerd. Zij ervaart veel pijnklachten en is vaak vermoeid. Jetty is door de huisarts naar de ergotherapie doorverwezen. De ergotherapeut brengt samen met mevrouw in kaart wat voor activiteiten zij zo op een dag doet. Mevrouw krijgt hierdoor inzicht over wat ze allemaal op een dag doet. Het wordt duidelijk dat mevrouw sterk overbelast is en het haar alles te veel word. De ergotherapeut inventariseert samen met mevrouw en haar familie wat de wensen en mogelijkheden zijn om mevrouw te ontlasten. Er blijkt dat mevrouw eigenlijk het liefst haar tijd en energie zou willen besteden aan haar kinderen maar dat ze daar ook meer ondersteuning voor nodig heeft van haar omgeving. Tevens zou ze graag willen blijven werken maar ze ziet in dat het niet haalbaar voor haar is om 4 dagen te werken. De ergotherapeut kijkt samen met mevrouw naar een passend dagindeling. Ze besluit daarom om twee dagen te blijven werken en er worden afspraken gemaakt over hoe ze zo goed mogelijk ondersteund kan worden door haar omgeving.

Casus 3:
Meneer Dagoe is 40 jaar oud en de laatste tijd erg somber. Hij werkt in de bouw. Door een ongeval op zijn werk heeft hij zijn rechter wijs en middenvinger gebroken. Meneer is bij de ergotherapie terecht gekomen door een verwijzing van de huisarts. Doordat hij zijn dominante hand niet kan gebruiken tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten inventariseert de ergotherapeut welke handelingsproblemen meneer heeft. Door de breuk in zijn vingers kan hij zijn dominante hand niet goed gebruiken en moet hij de meeste activiteiten eenhandig uitvoeren. Tijdens de gesprekken geeft meneer ook aan dat hij zich somber voelt en weinig plezier heeft in zijn leven. Nu dat hij in de ziektewet zit en niet meer kan werken merkt hij dit nog sterker is dan vroeger. De ergotherapeut verwijst meneer daarom ook gelijk door naar een psycholoog. De ergotherapeut geeft meneer adviezen hoe hij zijn alledaagse activiteiten eenhandig kan uitvoeren en welke hulpmiddelen hij hiervoor nodig heeft. Verder denkt de ergotherapeut mee over activiteiten die meneer graag zou willen uitvoeren om weer meer plezier te hebben in zijn leven.

Casus 4:
Kelly is een jonge vrouw van 20 jaar. Zij is erg perfectionistisch ingesteld en ervaart veel werkdruk op school. De werkdruk wordt nog erger tijdens de toetsweek. Bovendien heeft Kelly moeite om haar kamer en haar werkplek/bureau op te ruimen. Zij gaat lang door met leren tot in de nachtelijke uren. De volgende dag is Kelly chagrijnig, snauwt mensen in haar omgeving af en heeft vaak huilbuien. De ergotherapeut heeft een verwijzing gekregen van de huisarts. De ergotherapeut vraagt door naar de beleving van Kelly en hoe zij haar belemmeringen ervaart. Er wordt duidelijk dat er nog meer aan de hand is. Er wordt duidelijk dat Kelly heel perfectionistisch is en faalangst heeft. Ze ervaart tevens erg veel druk vanuit haar ouders om goede cijfers te halen. Verder vindt ze het ook niet leuk om te leren omdat ze geen goede gevoelens heeft bij alles wat met school te maken heeft terwijl ze haar studie eigenlijk wel leuk vindt. Dit komt doordat ze zich daar niet prettig voelt omdat ze regelmatig word gepest door haar medestudenten. De ergotherapeut verwijst Kelly door naar een instantie die hulp biedt aan jongeren die gepest worden en vraagt Kelly ook of ze naast de ergotherapie ook interesse zou hebben om ondersteund te worden door een psycholoog. Verder geeft de ergotherapeut Kelly inzicht over hoe ze weer meer plezier zou kunnen beleven tijdens schoolactiviteiten. Tevens kijkt de ergotherapeut samen met Kelly naar haar werkplek en probeert door middel van structuur Kelly te motiveren om stap voor stap haar kamer en bureau op te ruimen. Verder maakt de ergotherapeut samen met Kelly een planning zodat ze zich goed en op tijd kan voorbereiden op haar toetsen.

Casus 5:
Meneer van Hofstede is 70 jaar oud en is sinds één jaar weduwnaar. Hij werkte zijn hele leven als directeur van een levensmiddelenbedrijf. Vroeger deed zijn vrouw het huishouden en zorgde voor hun drie kinderen die inmiddels al allemaal volwassen zijn en hun eigen gezin hebben. Zijn twee zonen wonen tegenwoordig wat verder weg waardoor meneer Hofstede ze helaas niet zo vaak kan zien als hij dat graag zou willen. Zijn dochter woont wel in de buurt maar heeft het zelf heel druk met haar baan en haar gezin. Ze komt haar vader wel regelmatig een keer per week bezoeken. Meneer Hofstede heeft nog een goede gezondheid en kan voor zichzelf zorgen. Het enige probleem is dat hij zich wel heel vaak eenzaam voelt. Zijn dochter vindt het jammer dat haar vader zo vaak alleen is en neemt daarom contact op met de ergotherapeut. De ergotherapeut komt bij meneer Hofstede op bezoek en vraagt door naar het verhaal, de wensen en voorkeuren van meneer. Het blijkt dat meneer inderdaad eenzaam is. De ergotherapeut denkt samen met meneer na over de mogelijkheden die er zijn om dit te voorkomen. De ergotherapeut zoekt naar passende oplossingen. Ze vindt een advertentie over een ontmoetingsmiddag die georganiseerd wordt door het wijkteam waar ouderen bij elkaar kunnen komen en leuke activiteiten samen kunnen doen. Verder zoekt de ergotherapeut naar mogelijkheden zodat meneer weer zijn oude hobby’s kan uitvoeren. Ze vindt een vrijwilliger die net zo als meneer Hofstede graag schaakt. Deze komt nu een keer per week langs om samen te schaken.