Ergotherapie voor de regio Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam

  • Wilt u weer de dingen doen die u altijd deed?
  • Ervaart u pijn of vermoeidheidsklachten?
  • Wilt u weer onder de mensen komen maar u weet niet zo goed hoe?
  • Wilt u meer zit of lig comfort ervaren?
  • Heeft u advies nodig over een hulpmiddel of voorziening?
  • Wilt u uw partner beter ondersteunen bij het dagelijks handelen?
  • Ik zou graag een ergotherapeutisch rapport willen voor een PGB aanvraag.

Ergotherapie richt zich op het oplossen van praktische problemen die mensen in hun dagelijkse leven ervaren bijvoorbeeld door ziekte, handicap of een beperking. De ergotherapeut kijkt samen met de cliënt naar mogelijkheden om (betekenisvolle) activiteiten (weer) zelfstandig te kunnen uitvoeren.

`Wij denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen´

Meer weten?

Visie

Ergotherapie? Meer dan alleen hulpmiddelen verstrekken…
Ik wil volwassenen en ouderen ondersteunen en versterken in hun zelfredzaamheid. De kwaliteit van leven en de individuele wensen staan bij mij centraal. Iedere mens is uniek en heeft zijn eigen wensen en ideeën hoe hij zijn of haar leven vorm wil geven. Dit is ook zeker zo in de laatste fase van het leven. Mensen kunnen door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden kwetsbaar worden en achteruitgaan. Soms kunnen al kleine veranderingen een groot invloed hebben op het leven van mensen. Ook eenzaamheid is een reden waardoor ouderen achteruit kunnen gaan in hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid. In het ergste geval kunnen er ook ongelukken als bijvoorbeeld valincidenten gebeuren. Het voorkomen van achteruitgang ligt ons zeer op het hart.

Uw ergotherapeut

Ik ben Janine Lachman. Sinds begin 2017 ben ik werkzaam als ergotherapeut. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de verpleeghuiszorg, verzorgingshuis en eerstelijns. Door mijn werkervaring weet ik als geen ander hoe het verlenen van de juiste zorg op maat in zijn werk gaat. Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en lid van de vereniging Ergotherapie Nederland.